Kontakt

Adres

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 - budynek Szpitala Wieloprofilowego

ul. Ziołowa 45

pokój 118

Sekretariat

Lucyna Krupa

Czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 - 14:00

tel. 323598191

mail: katedrapielegniarstwa@sum.edu.pl