Struktura Katedry

Katedra Pielęgniarstwa

 

Kierownik katedry

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, Prof. SUM
e-mail: amlynarska@sum.edu.pl

W skład katedry wchodzą:

 

Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego

Kierownik Zakładu
dr n. med. Katarzyna Leszczyńska

 

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

Kierownik Zakładu
dr n. hum. Halina Kulik, Prof. SUM

 

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej

Kierownik Zakładu
dr n. med. Marcin Janecki

 

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych

Kierownik Zakładu
dr n. o zdr. Joanna Jaromin

 

Zakład Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych

Kierownik Zakładu
dr hab. n. o zdr. Justyna Glik

 

Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego

Kierownik Zakładu
dr hab. n. o zdr.  Agnieszka Młynarska, Prof. SUM